VVKE

Vlaamse Vereniging voor Klinische Embryologie


De VVKE heeft als doel de kennis en vaardigheden van alle leden te bevorderen op het 
gebied van de menselijke embryologie (in het bijzonder de pre-implantatie embryologie) en in vitro fertilisatie, zowel op het vlak van de biologische, geneeskundige en technische aspecten, als op dit van de algemene maatschappelijke en ethische aspecten. De vereniging behartigt tevens de beroepsbelangen van de leden. 

De VVKE organiseert minimum 2 maal per jaar wetenschappelijke lezingen over uiteenlopende onderwerpen. 

De VVKE wil meer zijn dan een vereniging met een wetenschappelijke agenda. We willen ook een forum zijn waarbij communicatie tussen labo medewerkers van alle Vlaamse centra centraal staat. Op de vergadering is er ruimte voor informele contacten met collega’s uit andere centra. 


Kortom alles om up-to-date te blijven in de wereld van de embryologie!