Laatste nieuws

Revised guidelines for IVF labs 2015

Executive Summary in Human Reproduction The ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs, Maria José De los Santos, Susanna Apter, Giovanni Coticchio, Sophie Debrock, Kersti Lundin, Carlos E. Plancha, Fernando Prados, Laura Rienzi, Greta Verheyen, Bryan Woodward & Nathalie Vermeulen. Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015). Hum. Reprod. (2016) 31 (4): 685-686. doi: 10.1093/humrep/dew016

Lees meer

Advies betreft erkenning MLT’s

Op 12 november vond er een vergadering plaats tussen enerzijds enkele adviseurs van FOD volksgezondheid en de hoofden van alle Belgische fertiliteitslaboratoria aangaande de problematiek rond de erkenning MLT’s.

Als VVKE bestuur willen we u graag informeren over de huidige stand van zaken in dit dossier.

Lees meer